• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Kontrakt ved forbrukerkjøp av fast eiendom

Partene

Om kontrakten:

Denne kontrakten gjelder for kjøp av brukt bolig og fritidsbolig når kjøperen er en person som ikke handler som ledd i næringsvirksomhet. Kontrakten er tilpasset avhendingslova gjeldende fra januar 2022, som gjelder ved slike kjøp.

Vi anbefaler at det benyttes eiendomsmegler, eventuelt advokat, til å foreta oppgjøret. Dette for å sikre at overdragelsen av eiendomsrett og innbetaling skjer på en måte som sikrer partenes verdier.

Regler og praksis på området kan endres, og det kan være perioder hvor innholdet i kontraktene og tilhørende veiledninger ikke er oppdatert. Forbrukerrådet fraskriver seg ethvert mulig ansvar for feil, utelatelser eller mangelfulle oppdateringer.

Begge parter må lese nøye gjennom denne utfyllingsveiledningen:

Ved forbrukerkjøp vil «som den er» og lignende forbehold ikke tillegges betydning. Eventuelle forbehold om eiendommen må være tydelige og avgrenset.

Selger er pålagt å selge eiendommen med en tilstandsrapport som må være utarbeidet i samsvar med Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) gjeldene fra 01.01.2022.

Kjøperens undersøkelsesplikt

Det er viktig at kjøper setter seg godt inn i tilstandsrapporten og tilgjengelig salgsinformasjon. Kjøperen skal regnes for å kjenne til omstendigheter som går tydelig frem av en tilstandsrapport eller andre salgsdokumenter. Feil som tydelig fremkommer av salgsdokumentene, eller andre forhold som kjøper kjente til eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, kan ikke senere påberopes som en mangel. Dersom det i prospekt eller tilstandsrapport gis uttrykk for usikkerhet mht. visse forhold, samt at det oppfordres til å gjøre grundigere undersøkelser, økes undersøkelsesplikten for kjøper. Hvis Kjøper unnlater slik nærmere undersøkelse, vil ofte risikoen for mulige mangler gå over på kjøper.

Selgerens opplysningsplikt

Eiendommen har en mangel, dersom kjøperen ikke får opplysninger om forhold ved eiendommen som selgeren kjente til eller måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder bare dersom det har innvirket på avtalen at opplysninger ikke ble gitt. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke svarer til de opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Fortielse av viktig informasjon om eiendommen kan medføre erstatningsansvar, prisavslag, eller heving av kjøpet.

Forbrukerrådet oppfordrer begge partene til å lese gjennom hele avtalen, inkludert utfyllingsveiledningen, før avtalen undertegnes. Forbrukerrådet tar ikke ansvar for eventuelle feil ved utfyllingen av kontrakten.

Selger

/


Er det flere selgere?
Kjøper

/


Er det flere kjøpere?
Vennligst vent...

Loader